[ BEZÁR ]

1. Drain rendszerek építési szabályai
2. Hő-, és vízszigetelések jelen helyzete
3. Kinek érdeke a felelős műszaki vezető tevékenysége


Kinek érdeke a felelős műszaki vezető tevékenysége

Minden szakmának megvannak a maga tapasztalt veteránjai. Vannak olyan szakemberek, akik átölelik a szakmájuk minden ágazatát, és vannak olyanok akik specializálódtak. Az építőipar is ezer összetevőre ágazó tevékenység, főleg a szorosan kapcsolódó iparágakkal együtt kezelve. Egy jó műszaki szakértőnek látni, tudni kell az egész összefüggéseit, de azon belül a saját célterületének minden apróságát. Valójában az utóbbi két évtizedben annyi újdonság áramlott be hazánkba, hogy átfogóan, napra készen lehetetlen követni. Ezért van szükség a sajátos szakterületekre, ahol a nagy egység kis részeként sokkal több esély van az aprólékos tudás megszerzésére.
Egy jól képzett felelős műszaki vezetőnek a szakértői tevékenysége két szakaszra bontható. Első lépésben a feltérképezése a helyzetnek, a technológia meghatározása, az ajánlatkérés és az ajánlatok minősítése zajlik. Ez a szakasz a kiválasztott kivitelezővel való szerződés megkötésével zárul. Második lépcsőben a valós kivitelezés ellenőrzése a teendő.
Ha harmadik szakaszról is kell beszélnünk, akkor már nem beszélhetünk a „ jó „ felelős műszaki vezetőről, ugyanis a harmadik lépés a garancia érvényesítése.
Felújításnál első lépésként fel kell tárni minden befolyásoló tényezőt, ami a problémát okozza. Új építésnél a terveket és a környezetet kell tanulmányozni. Ezt egy rövid tényfeltárásban kell rögzíteni. Ezután mintegy válaszolva a problémákra, műszaki leírást kell készíteni az elvárt kivitelezésről. Ennek alapján lehet elkészíteni az árajánlatkérő dokumentációt, mely tulajdonképpen egy költségvetési kiírás. Ez a három dokumentum képezi egy külső árajánlatkérés anyagát.
A szakértő a beérkezett árajánlatok szakmai elbírálásával javaslatot tesz a lehetséges kivitelezőkre, majd a megrendelő választása után előkészíti a szerződéskötést. Ezzel zárul az első megbízási munkafázis. Erre a munkára fix díjas megbízási szerződés vonatkozik, egyrészt mert előre látható az elvégzendő munka nagyságrendje, másrészt az elbírálásban ne legyen esetlegesen százalékos arányban érdekelt a felelős műszaki vezető.
A második fázisnál megeshet, hogy a szakmailag megfelelően előkészített és leszerződött munkát már saját tudása alapján le tudja vezetni a megrendelő. Ha viszont továbbra is a felelős műszaki vezetőre bízza, akkor ennek a díjazásának is arányosnak kell lennie az elvégzendő munkával, tehát a szerződés összegének bizonyos százalékát kell ráfordítani.
A felelős műszaki vezető a kivitelezés folyamán teljes mértékben a megrendelőt képviseli. Feladata, hogy a kivitelező megfelelő anyagokat és technológiát alkalmazzon. Jóvá kell hagynia minden eltakarásra kerülő munkarészt, digitális fényképezéssel rögzítenie kell minden munkafolyamatot. Készrejelentéskor részt kell vennie a munka átadás – átvételén, egyben az üzembe helyezésen is. Igazolnia kell műszakilag és mennyiségileg a teljesítést és a számlát is. Résszámlázás esetén igazolja a részteljesítést. Az esetlegesen felmerülő, műszakilag szükséges pótmunkák esetében úgy jár el, mintha teljes különálló munkát kezelne. Építési engedélyköteles munkáknál az e-napló vezetésében is közre kell működnie, valamint a munka befejezésénél nyilatkozatot kell tennie a felhasznált anyagokról, az alkalmazott technológiáról és a keletkezett törmelékről.
Mindez nem kevés munka, tehát nem kevés pénzbe kerül. Mégis hol éri ez meg a kivitelezőnek? Először is az első munkafázist meg lehet oldani költségmentesen is. Miként? Hívjon, megmondom!
A második munkafázis általában a munka nagyságrendjéhez viszonyítottan 3 – 5 % -os vállalási díja, plusz útiköltsége a tapasztalat szerint a munka menete során megtakarításra kerül.
Ja és van egy szakmailag átgondolt, jól elkészített munka, ahol mindenki nyugodtan hajthatja álomra a fejét.
Meg kell vizsgálni a kérdést, hogy mikor kifizetődő a műszaki szakértő alkalmazása. Sokszor megesik, főleg társasházaknál, hogy a lakók között van hozzáértő. Van aki a szerződéskötésben, van aki az anyagok ismeretében, van aki a beszerzésben, van aki a szállításban és van aki a kivitelezésben jártas. Vajon tudjuk őket egyszerre mozgatni a cél érdekében? Akkor állnak a rendelkezésünkre amikor épp szükséges ? Nem valószínű, minthogy az sem, hogy a felmerülő problémára olyan szinten tudják a megoldást, mint az abban a szakmában több évtizede dolgozó, a mindennapjait ott töltő szakember. Figyelembe kell venni, hogy tőle egy szolgáltatást vásárolunk, ezért mindig pont akkor áll a rendelkezésünkre, amikor szükségeltetik.
A másik jellegzetes helyzet amikor nem várhatjuk el egy lakóbizalmitól, vagy egy üzem főmérnökétől, hogy értsen a szigetelési eljárásokhoz. Mit tegyünk, bízzuk a vállalkozóra, vagy az általa közvetített műszaki ellenőrre? Hazánkban nincs olyan aki kizárólagosan szigeteléstechnikai műszaki ellenőr. Az építész műszaki ellenőröknek valójában mindenhez kell értenie, azonban nagyon kevés van közöttük akik mélységeiben ismernék a szigeteléstechnika sajátosságait.
Vajon mennyibe kerül a garancia érvényesítése ?

lojti


1. Drain rendszerek építési szabályai
2. Hő-, és vízszigetelések jelen helyzete
3. Kinek érdeke a felelős műszaki vezető tevékenysége


www.lojti.hu

Lojti Neo Kft